header image

Revista Molarul CuMinte

Next Event

1dana-timusCoordonator: Daniela Timuș,

Medicină Dentară, anul 4

revista@osscluj.ro

 

 

„A citi, în sensul efectiv al cuvântului, constituie o activitate foarte personală şi formativă care implică şi dezvoltă în acelaşi timp o inteligenţă asimilatoare şi o judecată critică.” 

Émile Planchard

Inspirat din dorința diseminării unor informații relevante și deschise spre actualitate, proiectul Revistei Organizației Studenților Stomatologi “Molarul CuMinte” reușește să îndeplinească funcțiile unei publicații științifice de calitate. Asfel, prin intermediul articolelor relevante, informațiilor din domenii specifice și interviurilor inedite cu personalitățile universității, revista a obținut un rol important în cadrul facultății.

Bucurându-se de susținerea Domnului Decan Radu-Septimiu Câmpian și de sprijinul financiar al universității, proiectul a avut o evoluție ascendentă, confirmată de creșterea calității științifice, a numărului de pagini și de cititori.  De asemenea, lansările fiecărui număr se desfășoară într-o atmosferă destinsă, ce invită studenții Facultății de Medicină Dentară să socializeze.

Redactorul șef al revistei are, pe lângă funcția de a conduce buna desfășurare a tuturor demersurilor realizate pentru publicarea unui număr, și pe aceea de a verifica în permanență munca celorlalte funcții din proiect, asigurându-se astfel că produsul finit este de cea mai bună calitate și că informațiile publicate sunt de acuratețe și actualitate.

Obiectivele pe care le urmărește proiectul sunt: atragerea unui număr cât mai mare de cititori printr-un material de calitate, continuarea promovării Facultății de Medicină Dentară și a principiilor Organizației Studenților Stomatologi. Pe lângă acestea, revista asigură  interacțiunea studenților cu cadrele didactice și colegii, precum și păstrarea relațiilor academice cu conducerea universității și a facultății, în vederea obținerii sprijinului moral, științific și financiar necesar.

оптимизация продвижение сайта самостоятельнозанятия боксом марьиноescort femalesдикий мир долины серенгетизаявление на получение займа