Istoric

OSS a fost fondată în 1995 ca urmare a dorinței de reprezentare la nivel universitar a studenților la Medicină Dentară. De atunci și până azi stuctura sa s-a modificat pentru a spori eficiența și a dezvolta organizația într- o direcție cât mai profitabilă din punct de vedere al relațiilor interumane și profesionale. S-au dezvoltat colaborări și parteneriate în diverse domenii, iar în prezent se încearcă stabilirea de noi legături cu alte structuri naționale și nu numai, toate acestea realizându-se în favoarea voluntarilor activi ai organizației.

În prezent OSS încearcă în continuare, alături de noile generații, să-și mențină activitatea programelor prezente, să le dezvolte și chiar să creeze altele noi, atât pe cont propriu cât și în colaborare cu alte organizații locale sau naționale.

Organizația Studenților Stomatologi este condusă de Consiliu de Conducere alcătuit din președinte, trei vicepreședinți (unul pe interne, unul pe externe si unul pe social), un secretar, un trezorier, un cenzor și un LEO (local exchange officer) aleși anual de Adunarea Generala (constituită din toți membrii activi ai organizației, intrunită la fiecare început de semestru). Președintele reprezintă studenții și organizația la cel mai înalt nivel, fiind responsabil de buna funcționare a Consiliului de Conducere.

ContactPreședinte:

Andreea Rădulescu
+40 720 227 333


Secretar:

Mircea Mangher
+40 744 555 183


Mail:
office@osscluj.ro